Nghe giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện Bác Hồ

Giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, với hơn 40 năm nghiên cứu về cuộc đời, tư tưởng, sự nghiệp của Bác Hồ, đã có nhiều chuyên đề và kể nhiều câu chuyện về Bác. Mỗi chuyên đề hay câu chuyện về Bác đều mang một cảm xúc khác nhau, khiến cho người nghe vô cùng xúc động. Trong tư liệu về Hồ Chí Minh dưới dạng chuyện kể mà giáo sư nghiên cứu, có đến hàng vạn tư liệu, từ thời thơ ấu, thời niên thiếu, khi Người trưởng thành là một thanh niên sống có lý tưởng đến khi trở thành lãnh tụ, thành danh nhân. Đó là tiểu sử của Bác Hồ nhưng thật chi tiết trên các lĩnh vực của đời sống, về hoạt động cách mạng, đến những sinh hoạt đời thường cho đến những năm tháng cuối đời Bác viết di chúc, đó còn là những nguồn tư liệu mới và quý về Bác Hồ.

Video: Truyền hình Thanh Hóa

Thong ke