Ý NGHĨA VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA CUỐN SÁCH ĐẶC BIỆT

Số lượng phát hành sách lần đầu sẽ là 22.022 bản (Sẽ bổ sung tái bản), in ấn công phu với tất cả những tiêu chuẩn và yêu cầu về in, chất liệu yêu cầu ở mức cao cấp nhất, hứa hẹn cuốn sách sẽ là món quà tinh thần học tập, tham khảo quý giá cho mọi tầng lớp, mọi tổ chức cá nhân cũng như bạn bè quốc tế yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ đề và nội dung cuốn sách có sự đổi mới mạnh mẽ, giúp phương pháp, hình thức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bám sát được thực tiễn. Chủ trương “Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Mục 4 của Kết luận 01-KL/TW về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII được hiện thực hóa bằng cuốn sách đặc biệt này. Đây cũng được coi là phương tiện truyền thông đắc lực cho công tác triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 của các Ngành , các cấp từ TW xuống các địa phương...

Thong ke

Học tập, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Triển lãm chuyên đề “Nhà báo ...

Triển lãm gồm 36 sách và các hình ảnh liên quan đến Nhà báo Nguyễn Ái Quốc và ...

Tập thơ “Nhật ký trong tù” ...

Đại học tổng hợp Đông phương học quốc gia Tashkent (TSUOS) của Uzbekistan ngày ...

Giới thiệu sách đặc biệt: CHỦ ...

Cuốn sách đặc biệt: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI THỂ DỤC THỂ THAO sẽ phát hành ...

Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng vĩ đại và kính yêu của nhân dân Việt ...

Cuốn sách học tập đạo đức Bác ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của sự nghiệp cách ...

Rèn luyện Thân thể noi gương Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh: gương ...

Bác Hồ hiểu rõ vai trò của việc tập luyện TDTT đối với sức khoẻ con người. ...

Phát động toàn dân rèn luyện ...

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ đã ảnh hưởng sâu rộng, tích cực, ...

Lời căn dặn của Bác Hồ với ...

Có một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Tôi mong rằng đồng bào ai ...

Học Bác Hồ để sống khỏe

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại không chỉ là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ mà ...

Những "địa chỉ đỏ" lưu dấu ...

Nhiều địa danh, ngôi nhà đã trở thành “địa chỉ đỏ” - di sản của các địa phương ...