Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền thể dục thể thao cách mạng Việt Nam

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân cường, nước thịnh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chặng đường, đồng hành cùng đất nước của ngành thể dục thể thao.

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1946 đã gắn liền với quan điểm yêu nước của nhân dân ta. Bác nói: "Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới. Việc gì cũng cần có sức khoẻ mới thành công. Vậy nên, luyện tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ là bổn phận của mỗi người dân yêu nước".

Rèn luyện sức khoẻ trong câu nói của Bác cũng hàm chứa việc sức khoẻ về mặt thể chất cũng như tinh thần khi Bác căn dặn: Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái, trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy tập ít phút thể dục thì khí huyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy thì sức khoẻ. Dân cường thì nước thịnh, Người mong muốn đồng bào ai cũng gắng tập thể dục.

Bác Hồ còn là tấm gương sáng về rèn luyện sức khoẻ khi Người nói: "Tự tôi ngày nào cũng tập".

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày công bố cho tới nay đã nhận được sự hưởng ứng rộng khắp của mọi tầng lớp nhân dân. Các cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã được tổ chức hàng năm trên mọi miền tổ quốc với sự tham gia tích cực của hàng triệu người.Bên cạnh đó,chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho ngành TDTT những tình cảm sâu sắc và sự chăm lo to lớn. Từ tổ chức bộ máy cho đến các phong trào TDTT. Đặc biệt là việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ TDTT. Bác ân cần căn dặn: Cán bộ TDTT thì phải học tập chính trị, nghiên cứu nghiệp vụ và hăng hái công tác vì đó là một công tác trong các công tác cách mạng.

Video: VTV

Thong ke