Ra mắt bộ sách đặc biệt “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục Thể thao”

24/06/2022 06:48 Truyền thông

Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo và nghiên cứu, học tập noi gương Bác mà còn giúp người đọc nâng cao tinh thần học tập tính tự giác, thường xuyên luyện tập, thể dục thể thao của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông tin từ đơn vị xuất bản cho biết, cuốn sách gồm những nội dung, tư liệu và hình ảnh lần đầu được công bố. Cuốn sách là tư liệu giá trị về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và học tập về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát triển giống nòi, xây dựng đời sống ấm no, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuốn sách là “cẩm nang” hết sức có ý nghĩa và giá trị lịch sử đồng hành với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách được phát hành trong bối cảnh nước ta vừa trải qua đại dịch Covid-19 và diễn biến dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Đây không chỉ là tài liệu hữu ích cho việc tham khảo, nghiên cứu, học tập noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn giúp nâng cao tinh thần học tập và rèn luyện từ tấm gương sáng của Người để đẩy lùi dịch bệnh.

Sách được phát hành và chính thức ra mắt vào dịp Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/ 09 (1945 - 2023).

Kế hoạch xuất bản cuốn sách đặc biệt “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thể dục Thể thao” cũng là hoạt động cụ thể thực hiện yêu cầu của Bộ Chính trị trong Mục 4 “Khuyến khích sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Kết luận số 01-KL/TW Hà Nội, ngày 18/5/2021của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Văn phòng Hội đồng biên tập sách:

Địa chỉ: Tòa nhà số 349 Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Hotline: 0967.186.597 - Điện thoại: 0246 2928 7958

Website: https://chutichhochiminh.vn/

Email: thuvien.chutichhochiminh@gmail.com

Theo báo Nhân Dân

https://nhandan.vn/dong-chay/ra-mat-bo-sach-dac-biet-chu-tich-ho-chi-minh-voi-the-duc-the-thao-702434/

Học tập, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Triển lãm chuyên đề “Nhà báo ...

Triển lãm gồm 36 sách và các hình ảnh liên quan đến Nhà báo Nguyễn Ái Quốc và ...

Tập thơ “Nhật ký trong tù” ...

Đại học tổng hợp Đông phương học quốc gia Tashkent (TSUOS) của Uzbekistan ngày ...

Giới thiệu sách đặc biệt: CHỦ ...

Cuốn sách đặc biệt: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI THỂ DỤC THỂ THAO sẽ phát hành ...

Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng vĩ đại và kính yêu của nhân dân Việt ...

Cuốn sách học tập đạo đức Bác ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của sự nghiệp cách ...

Rèn luyện Thân thể noi gương Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh: gương ...

Bác Hồ hiểu rõ vai trò của việc tập luyện TDTT đối với sức khoẻ con người. ...

Phát động toàn dân rèn luyện ...

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ đã ảnh hưởng sâu rộng, tích cực, ...

Lời căn dặn của Bác Hồ với ...

Có một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Tôi mong rằng đồng bào ai ...

Học Bác Hồ để sống khỏe

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại không chỉ là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ mà ...

Những "địa chỉ đỏ" lưu dấu ...

Nhiều địa danh, ngôi nhà đã trở thành “địa chỉ đỏ” - di sản của các địa phương ...

Thong ke