Sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại

03/06/2021 07:34 Sự kiện & Truyền thông

Ý nghĩa Lịch sử là tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn, dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn dắt dân tộc ta đến thắng lợi như ngày nay.

Khác với tất cả các sĩ phu yêu nước bậc cha chú và các phong trào do họ lãnh đạo, Người đã nhận thức việc cần làm ngay là tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tức là con đường vừa khoa học vừa cách mạng, đáp ứng được yêu cầu lịch sử dân tộc, đồng thời phù hợp với xu thế thời đại. Với năng lực trí tuệ sắc sảo và một vốn học vấn chắc chắn, Hồ Chí Minh hiểu nguyên nhân thất bại của các phong trào chống Pháp không phải vì thiếu lòng yêu nước, chí căm thù đế quốc hay khát vọng độc lập tự do mà cái thiếu căn bản là tư tưởng tiên tiến soi đường. 

Hình minh họa trên Internet

Muốn tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc thì phải xuất phát từ thực tiễn dân tộc, qua lăng kính giải phóng dân tộc để nhìn ra thế giới, khám phá, tìm hiểu thế giới xem họ làm như thế nào rồi trở về giúp đồng bào. Kết hợp nhuần nhuyễn hoài bão cứu nước, cứu dân, trí tuệ và bản lĩnh, tư chất khoa học và tinh thần cách mạng, Hồ Chí Minh chắt lọc tinh hoa nhân loại, khám phá, tiếp nhận nhiều trào lưu tư tưởng, nhiều học thuyết.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã chuyển tải tư tưởng khoa học và cách mạng vào Việt Nam. Với cách làm khoa học, chu đáo, học thuyết giải phóng dân tộc mang dấu ấn, tư duy Hồ Chí Minh được thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, dẫn tới sự xuất hiện của ba tổ chức cộng sản ở ba miền trong vòng sáu tháng từ giữa năm 1929 đến đầu năm 1930. Vấn đề đặt ra là phải thống nhất các tổ chức Cộng sản đó lại thành một Đảng duy nhất để tạo sức mạnh về tư tưởng và tổ chức, Nguyễn Ái Quốc đã chủ động thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ đó một cách xuất sắc, hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một tổ chức duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.

Từ đầu năm 1930 trở đi, Nguyễn Ái Quốc cùng Đảng ta dẫn dắt dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên của độc lập, tự do. Tiếp đó, đánh thắng hai đế quốc lớn, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ năm 1986 đến nay, cả dân tộc thực hiện thắng lợi từng bước công cuộc đổi mới, phấn đấu tạo nền tảng “đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao”. Có thể khẳng định rằng đó là những thắng lợi vĩ đại bắt nguồn từ sự kiện lịch sử cách đây 110 năm, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Như vậy, từ chủ nghĩa yêu nước chân chính, Nguyễn Ái Quốc đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn: Giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Ý nghĩa lịch sử lớn lao của sự kiện lịch sử đó là, với việc tìm ra được con đường cứu nước đúng đắn, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Đó là một Đảng theo học thuyết Mác – Lênin, mang đặc điểm Việt Nam và dấu ấn Hồ Chí Minh, đảng chân chính cách mạng, đạo đức, văn minh, ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân và Tổ quốc, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Đảng đó cùng với trí tuệ, bản lĩnh và phương pháp Hồ Chí Minh đã đưa dân tộc Việt Nam từng bước sánh vai cùng thời đại.

Giá trị thời đại là tiếp thu, kế thừa và chọn lọc văn minh nhân loại, tạo ra khả năng giao hòa giữa sự đa dạng, thúc đẩy sự xích lại gần nhau của các nền văn hóa

Với những biến động lịch sử hơn một thế kỷ qua, ngày 5.6.1911 không chỉ là sự kiện đặc biệt đánh dấu sự khởi đầu của quá trình đi ra thế giới tìm con đường cứu nước, cứu dân của Hồ Chí Minh mà còn là sự kiện mở ra quá trình Việt Nam từng bước hội nhập cùng sự phát triển của nhân loại dưới sự dẫn dắt của Người. Trong quá trình đó, trên cơ sở tiếp nhận những giá trị văn hóa-văn minh nhân loại và nắm bắt được xu thế phát triển của loài người trong thời đại mới, thông qua con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn, Việt Nam đã kết hợp thành công sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tạo nên sức mạnh tổng hợp (cả lực, thế, thời) đưa tới những thắng lợi lịch sử cho cách mạng Việt Nam trong hơn một thế kỉ qua. Mặt khác, trong quá trình đó, dân tộc ta đã góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại, thúc đẩy lịch sử loài người tiến lên theo hướng tiến bộ. Bởi vậy, kiên trì con đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn không chỉ là giữ vững mục tiêu Độc lập - Tự do - Hạnh phúc cho dân tộc và con người Việt Nam mà còn là giữ vững các nhân tố đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng nước ta (thiên thời-địa lợi-nhân hòa) để đất nước (có lực, thế, thời mới) tiếp tục tiến bước mạnh mẽ nhằm hoàn thiện những mục tiêu vì dân tộc, vì con người Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại tiến bộ, vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội trên hành tinh của chúng ta.

Mười một thập niên đã trôi qua, nhưng sự kiện Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại. Theo ông Hans D’Orville, Phó Tổng Giám đốc UNESCO, “các chuyến bôn ba nước ngoài mà Người đã trải qua, những trào lưu tư tưởng mà Người đã tiếp nhận và đặc biệt là khả năng giao hòa những sự đa dạng mà Người đã tiếp thu đã khiến Hồ Chí Minh trở thành một người thầy về cuộc sống trong một thế giới có xu hướng toàn cầu hóa hiện nay”, “phải công nhận rằng thông điệp của Hồ Chí Minh mang giá trị toàn cầu và nó luôn có giá trị thời đại, bởi vì nó hướng tới tương lai”.

Như vậy, có thể nói, trong bối cảnh thế giới đang có những diễn biến phức tạp, đan xen những thời cơ và thử thách, những tiêu cực và tích cực... thì ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước nói riêng càng được tỏa sáng hơn bao giờ hết. Và trong hành trình hội nhập cùng nhân loại đi đến tương lai sánh vai cùng các cường quốc 5 châu, chúng ta càng tin tưởng và kiên trì phấn đấu trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã chỉ ra.

Trung tá Đặng Công Thành (Khoa Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng)

Theo Báo Hà Giang

http://baohagiang.vn/hoc-tap-theo-bac/202106/su-kien-bac-ho-ra-di-tim-duong-cuu-nuoc-y-nghia-lich-su-va-gia-tri-thoi-dai-776822/

Học tập, Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Triển lãm chuyên đề “Nhà báo ...

Triển lãm gồm 36 sách và các hình ảnh liên quan đến Nhà báo Nguyễn Ái Quốc và ...

Tập thơ “Nhật ký trong tù” ...

Đại học tổng hợp Đông phương học quốc gia Tashkent (TSUOS) của Uzbekistan ngày ...

Giới thiệu sách đặc biệt: CHỦ ...

Cuốn sách đặc biệt: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI THỂ DỤC THỂ THAO sẽ phát hành ...

Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ cách mạng vĩ đại và kính yêu của nhân dân Việt ...

Cuốn sách học tập đạo đức Bác ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của sự nghiệp cách ...

Rèn luyện Thân thể noi gương Bác

Chủ tịch Hồ Chí Minh: gương ...

Bác Hồ hiểu rõ vai trò của việc tập luyện TDTT đối với sức khoẻ con người. ...

Phát động toàn dân rèn luyện ...

Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ đã ảnh hưởng sâu rộng, tích cực, ...

Lời căn dặn của Bác Hồ với ...

Có một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Tôi mong rằng đồng bào ai ...

Học Bác Hồ để sống khỏe

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại không chỉ là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ mà ...

Những "địa chỉ đỏ" lưu dấu ...

Nhiều địa danh, ngôi nhà đã trở thành “địa chỉ đỏ” - di sản của các địa phương ...

Thong ke